Aylvapolder

Skieppebuorkerij

 

P.Y.Andela

Aylvapolder skieppebuorkerij

Het bedrijf is een schapenhouderij met ongeveer 600 ooien (moederdieren).Het is de bedoeling dat die ooien ieder jaar allemaal twee of meer lammeren krijgen. Achter het hoofdgebouw met woning staat de schuur waar in de lammertijd 's nachts de schapen komen. Deze schuur is ongeveer 20 x 50 meter. Rondom de boerderij ligt 6 ha land, de rest van het land bestaat uit 45 ha zeedijken op afstand. In de winter verblijven onze dieren in lege velden van collega boeren zodat ze wel tot 2000 ha tot hun beschikking hebben.

De hoofdinkomsten van het bedrijf komen uit de verkoop van opgegroeide goede lammeren. Een klein deel van de moederschapen wordt ook verkocht om vervangen te worden door eigen opgefokte jonge ooien (lammen van vorig jaar). Alleen de rammen (vaders) worden van buiten het bedrijf aangevoerd.
Naast het schapenbedrijf komen er inkomsten uit het bieden van kampeergelegenheid en het verzorgen van diensten aan anderen zoals de gemeente.

Voor de boerencamping zijn we aangesloten bij de Stichting Vrije Recreatie. Zie ook Camping.

Net als iedere andere goede ondernemer volgen we ook cursussen en doen mee in een studieclub. Zo hebben we in september 2011 diverse "dijkbedrijven"in het noorden van Duitsland bezocht.
Door middel van het bezoeken van stagebiedersdagen proberen we ook op de hoogte te blijven met ontwikkelingen op onderwijsgebied.

Stagemogelijkheden

Voor het volgen van een schapenstage voor diverse opleidingen is bij Aylvapolder skieppebuorkerijmeestal wel plaats. Het gehele jaar door zijn er activiteiten met het verzorgen en onderhouden van de schapen en het afweiden van lammen. Over het algemeen vind de aflamperiode plaats tussen maart en juli.

Doordat er met niet zo veel mensen alles wordt rondgezet, kan er veel begeleiding naar de studenten gerealiseerd worden. We proberen veel vertrouwen te geven en de prakijk wijst uit dat studenten dan snel in hun rol groeien. Veel overleg is altijd erg belangrijk om gemotiveerd te blijven.

Deleerling kan solliciteren naar een stageplaats of leerbaan: Solliciteren kan via de ouderwetse telefoon of via E-mail. Het is belangrijk ook zelf van tevoren even op het bedrijf te komen kijken. Het gemakkelijkst is hiervoor telefonisch een afspraak te maken.

Het bedrijf heeft wisselend plaats voor opleiding op bijna alle niveaus van MBO tot universitair.

Het bedrijf heeft de volgende samenwerkingsverbanden met onderwijsinstellingen:

         AOC in Leeuwarden

         Terracollege Groningen

         Groenhorst College Barneveld

         Lentiz MBO Animal Maasland

Copyright 2012 fsandela.nl  
Aylvapolder Skieppebuorkerij